Ing. Pavol Hubinský, autorizovaný stavebný inžinier